Sateenkaarilippu | Rainbow Flag (2022)

Sateenkaarilippu
käytöstä poistetut kuormaliinat / koko tilan mukaan / 2022

Sateenkaarilippu koostuu violeteista, sinisistä, vihreistä, keltaisista, oransseista ja punaisista käytöstä poistetuista kuormaliinoista, jotka on ryhmitelty sateenkaaren värien mukaiseen järjestykseen, ripustettu omista koukuistaan ja ommeltu yläosastaan yhtenäiseksi lippumaiseksi pinnaksi. Kuormaliinojen loppuosat levittyvät vapaasti tilaan. Liinoihin käytöstä jääneet tummentumat, haalistumat, kulumat, virheet ja purkautumat toimivat kuin siveltimenjäljet, tehden pinnasta kiinnostavan ja uniikin. Teos puolustaa tasavertaisuutta ja ihmisoikeuksia ja osoittaa omalta osaltaan, että sateenkaaren värit – sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus – löytyvät jo kaikkialta. Yhtäläiset oikeudet elää omannäköistä elämäänsä ovat ne, jotka eivät kaikkialla vielä toteudu.

Käytöstä poistetut kuormaliinat on kerätty DB Schenkerin Porin toimipisteellä 10/2021–9/2022.

Rainbow Flag
used cargo straps / size varies by space / 2022

Rainbow Flag consist of violet, blue, green, yellow, orange and red used cargo straps, which are grouped in order of the colors of the rainbow. The cargo straps are hanged from their own hooks and the top part is sewed as a one flag-like surface. The rest of the cargo straps spread freely out in the space. Deterioration of cloth, unraveling of thread, tarnishes and flaws act like brush marks, making the surface interesting and unique. The Rainbow Flag stands for equality and human rights. For its part the work shows that the colors of the rainbow – the gender and sexual diversity – are already everywhere. The equal rights live the life of your own are what is not yet fulfilled everywhere.

The decommissioned cargo straps have been collected from DB Schenker’s offices in Pori, between October 2021–September 2022.