Blackout (siniristilippu) | Blackout (Blue Cross Flag) (2016)

Blackout (siniristilippu) (2016)

Blackout (siniristilippu)
teippi, valo / koko tilan mukaan / 2016

Teos on osa seitsemän eri materiaalein ja tekniikoin toteutetun lipun kokonaisuutta Blackout, jonka lähtökohtana ovat yhteiskunnan moninaiset valtarakenteet valtiollisista symboleista aina arkea määrittäviin normeihin ja materiaaleina erilaiset fetisseihin ja seksuaalisiin valtaleikkeihin liitettävät materiaalit.

Blackout (siniristilippu) herättää kysymyksiä siitä, mitä tarkoittavat tämän päivän suomalaisuus ja suomalaiset arvot, kun niitä katsotaan ryhmän sisältä, rajalta tai ulkopuolelta. Tilassa liikkuvien katsojien varjot osana teipistä, valosta ja varjoista muodostuvaa siniristilippua kuvaavat tätä näkökulmien moninaisuutta, ryhmiä ryhmän sisällä sekä ryhmään kuulumisen ja kuulumattomuuden monimutkaista problematiikkaa.

Blackout (Blue Cross Flag)
tape, light / size varies by space / 2016

The work is part of the serie Blackout that consist of seven flags made out of different materials related to fetishes and sexual power plays. The starting points of the serie is the social power structures from national symbols to norms that shape our daily lives.

Blackout (Blue Cross Flag) rises the questions of what it means in these days to be Finnish or what are the Finnish values when studied from inside, outside or on the edge of the group. The chancing shadows of the spectators moving around the space interact with the blue cross flag shadow created with tape and light. The interaction represents the diversity of the viewpoints, groups inside the group and the problematic to be or not to be part of the group.

Blackout (siniristilippu) (2016)
Blackout (siniristilippu) (2016)