Res publica (2008)

Res publica
kuvanveistoprojektin videodokumentaatio / kesto 7 min 34 s / 2008

Video on julkisessa tilassa toteutetun kuvanveistoprojektin dokumentaatio. Projektin aikana otin muotit suomalaisten ministeriörakennusten ulkopuolella olevista kylteistä, video kuvaa tätä prosessia ja ihmisten reaktioita projektiin. Teos käsittelee yhteiskunnallisia valtajärjestelmiä ja yksilön, erityisesti kuvataiteilijan, ja valtion suhdetta.

Res publica
video documentation of sculptural project / duration 7 min 34 s / 2008

The film is a documentation of a sculpting project that was done in public space. It shows how I made molds of the name signs of the Finnish ministries in public space and what kind of reactions I got during the project. The work studies the power structures in the community and the relation between an individual, especially an artist, and society.

Still-kuva videodokumentaatiosta Res publica (2008)